Agencija za osiguranje depozita MF — ruskog zakonodavstva

Agencija za osiguranje depozita (DIA) — ruska državna korporacija (neprofitna organizacija) davanje osiguranja depozita u Ruskoj Federaciji. Sjedište se nalazi u Moskvi. godine, na osnovu Saveznog zakona»O osiguranju depozita fizičkih lica u bankama Ruske Federacije»-FZ od dvadeset i tri prosincu. Za funkcioniranje sustava osiguranja depozita, Agencija plaća depozit iznosa obeštećenja štediša kad nastupi osigurani slučaj, vodi registar banaka sudionika CER prate formiranje fonda osiguranja depozita, uključujući i premije banaka, koristi sredstva Fonda za osiguranje depozita. U vezi s donošenjem Saveznog zakona O izmjenama i dopunama Savezni zakon ‘O insolventnosti (stečaj) kreditne organizacije i deklaracije nije valjan nekih pravnih akata Ruske