Arbitraža u Rusiji

dizajniran za rješavanje sporova Rose od aktivnosti trgovanja ili trgovačke ugovore između dvije ili više stranaka i barem jedna od stranaka mora biti strana tvrtka ili stranih kompanija, koje ulažu u Rusiju. Prema postoji, to bi trebalo biti napisano i da to može poprimiti različite oblike od razmjenjuju e-poruke, između ugovornih strana, putem faksa ili na e-mail. Međutim, ako se stranke će podnijeti sve dokaze koji potvrđuju postojanje sporazuma između stranaka, Rusija je potpisala i ratificirala New york konvenciju o priznavanju reforma i izvršenje stranih arbitraža rješenja. Provedba inozemnim poduzetnicima koji traže dobar odvjetnik u Rusiji može očekivati da će