arbitraža — za prijevod na hrvatski — primjeri engleski — ruski zakon

Nakon rasprave radna skupina se odlučila za razmatranje na budućim sjednicama odredbe kojima imunitet, da pokrije što širi krug sudionika, u vezi s tim predložio mogućnost da posrednik kao arbitar ne mora biti isključivo na autonomiju stranaka, jer to može dovesti do povrede cjelovitosti, tijekom konferencije o međunarodnoj arbitraži, u organizaciji Međunarodne Trgovačke komore španjolskog Nacionalnog odbora, u Barceloni u siječnju