Glavni sudac Vrhovnog Suda Ruske Federacije

On je počeo svoj rad