Glavni vijeće Europe predlaže izmjene u pravilima da se vrati rusku delegaciju

Rusi, koji ne plaćaju naknadu u zajednički proračun organizacije, nastavlja se u potpunosti sudjelovati u vlasti rad, službeni naprezanja. ‘Do lipnja godine RF ne plaća svoje obveze u roku od dvije godine, navodi se u izvješću. To potkopava poštovanje prema našim zajedničkim pravilima. Pročitajte i pritom Vijeće Europe prema samouništenju: diplomata o Rusiji novi pokušaj da se vrati u RITAM u isto vrijeme lišenja delegacije prava glasa regulirano člancima sedam ili osam Povelje to je u rukama Odbora ministara Vijeća Europe, nakon savjetovanja s Parlamentarne Skupštine, prema. ‘Sporazum, ističući, kao prava i obveze svih članica bi mogla postati temelj za