Intelektualno vlasništvo u Rusiji

Naše odvjetničko društvo također može pomoći da se strani investitori, koji žele otvoriti u Rusiji, kompanija koja se bavi pitanjima registracije poduzeća. Mi također možemo pomoći sa registracijom različitih prava intelektualnog vlasništva u Rusiji. Postoji nekoliko vrsta patenata, koji mogu imati koristi od zaštite u okviru prava intelektualnog vlasništva u Rusiji. To su: kada je riječ o registraciji patenata, oni moraju biti priznati, u Rusiji je nacionalni ured za intelektualno vlasništvo. U slučaju izuma, zaštita se pruža u trajanju od dvadeset godina i može se produžiti za još pet godina. U slučaju korisnih modela, zaštita se izdaje na deset godina