Intelektualno vlasništvo u Rusiji — usluge — računovođa Rusije

Zaštita ruskih IP regulirano dio IV Građanskog zakonika ruske federacije, drugih saveznih zakona i, naravno, nekoliko desetaka međunarodnih ugovora o intelektualnom prava na imovinu, potpisan Rusijom. Kao što je zakon o zaštiti intelektualnog vlasništva subjekata u provedbi prakse dramatično promijenila u posljednjih nekoliko godina. Na primjer, sud je data prava je osnovana u Rusiji. Ovaj sud razmatra samo sporove koji se odnose na prava intelektualnog vlasništva, bez obzira na koji su uključeni u stvarno strane i služi kao. izbor, a također suda za bilo kakve pojave koje proučava i koji je, po mišljenju bilo koje druge države-Arbitraža u Rusiji. Ruski