Jedinica MF — ruskog zakonodavstva

ožujka, Ruska Federacija sastojala od osamdeset pet subjekata Federacije, koji su subjekti Federacije. Međutim, dva od tih subjekata Republike Krim i grada savezne vrijednosti Sevastopolj priznat na međunarodnoj razini u sklopu Ukrajine. Svi akteri imaju jednake federalni prava u smislu da imaju jednaku zastupljenost dva delegata u Vijeće Federacije (gornji dom Savezne Skupštine). Oni, međutim, razlikuju u stupnju autonomije, kojima oni uživaju. Postoji vrsta subjekata Federacije republika, krajeva, područja, Federalni grada, autonomna pokrajina i autonomne županije. Samostalni županije su samo one koje imaju poseban status subjekata Federacije u vlastitom pravu, ali u isto vrijeme oni se smatraju upravnim jedinicama drugih