Kako napisati protokol — ruski line konzultacije

Morate napisati protokol, kako bi bili sigurni da imate jasnu ideju o tome kako ćete provesti eksperiment i da ćete imati sve materijale koji su potrebni. Znanstvenik, kao i obično, piše svoje protokola u laboratoriju laptop. Nakon završetka protokola, sljedeći korak u znanstveni proces je u izvršenju eksperimenta. Kao posljedica toga ima mjesto, zapažanja i rezultati pismenog. Cilj: to je službenu izjavu, koja uključuje vašu hipotezu. To je izjava, što je pitanje pokušavate odgovoriti i da su hipoteze koje želite provjeriti. Materijali: Popis svih glavnih predmeta, potrebnih za obavljanje eksperimenta. Ovaj popis ne mora biti, ako su materijali već objavljeno,