Kako podnijeti poreznu prijavu. on je Federalna porezna služba Rusije

Vi (poreznog obveznika, obveznik prikupljanje ili porezni agent) može predstavljati porezne prijave i glavnu dokumentaciju u elektroničkom obliku putem telekomunikacijskih kanala (tj. Kao i obično, samo najveći porezni obveznici imaju pravo na e-podnošenja izravno u porezno tijelo koristeći poseban softver, koji je javno dostupan. Većina poreznih obveznika imaju pravo na e-podnošenje zahtjeva samo kroz specijalizirane telekom operatera Za e-filing svrhe porezni obveznik ili njegov zastupnik mora da stavi e-potpis poreznu prijavu CBT potvrditi točnost i potpunost podataka navedenih u poreznu prijavu. E-podnošenje prijava je moguća samo za porezne obveznike s postojanjem softvera i tehničkih sredstava, kompatibilnih s tehničkim sredstvima poreznog