Kako pravilno ispuniti ruski carinsku deklaraciju

Ne samo da je dužan ispuniti obrazac carinske deklaracije, ako ćete dovesti robu ili imovinu, koja je predmet carinjenja Pravila o tome koje predmete ste dužni proglasiti navedene ovdje Ako niste sigurni da li je ili nije predmeta u vašem prtljagu mora biti proglašena, to je uvijek najbolje da se izjasni, onda možete biti sigurni da nećete imati problema prilikom izlaska iz zemlje. Ako možete ispuniti carinsku deklaraciju, onda budite sigurni da je pečat carinskog službenika, i držati ga na sigurnom do vašeg odlaska. Kao i u drugim službenim dokumentima, preporučujemo vam da napravite fotokopije carinske deklaracije u slučaju gubitka