Kako stvoriti podružnice u Rusiji

Branch («affiliate») je izolirani podjela tvrtke nalazi se izvan prostora tvrtke mjesto prebivališta. Grana nije zaseban entitet, ali može predstavljati tvrtku poslovno ime društva. Obično, grana ima zaseban ravnotežu i bankovni račun za doznake, plaćanja i namire s klijentima ogranak stranog pravnog lica moraju slijediti ruskim pravilima računovodstva. Računovodstvene knjige mogu biti pohranjeni na način propisan zemlja porijekla dok računovodstvo obavlja u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI). Međutim, obračun poreza moraju zadovoljiti zahtjeve ruskog zakonodavstva. Da biste stvorili branch, inozemne pravne osobe, dužni su se pridržavati montiran postupak akreditacije podnošenjem Savezne Porezne usluge izjava i sljedeće dokumente: osnivački