Likvidacije društva u Rusiji

Postupak likvidacije tvrtke u Rusiji je regulirano Civilnih zakona. Ruska tvrtka može biti likvidiran na dva načina: dobrovoljno, ako osnivači odlučuju napraviti tako ili po nalogu suda. Poduzeće također može biti likvidiran, ako je trajanje razdoblja, koje je sastavni dokumentima, istekla. Odluka suda o ukidanju društva može se izvršiti u slučaju da društvo ne posluje u skladu ruski zakoni, kao što imaju odgovarajuće licence ili se upuštati u aktivnosti zabranjene zakonom. Ako vam je potrebno više informacija o postupcima likvidacije poduzeća, možete nazvati naše advokata u Rusiji. U osnivači su dužni prijaviti u Jedinstveni državni registar pravnih subjekata iz Rusije,