Moralnog zla građanskog zakonika Ruske Federacije: Sudska praksa

U raznim sporovima, uz pravi. Postoji takav pojam kao i štetu. Građanskog zakonika Ruske Federacije (KZ RF) direktno određuje da naknadu za to. Mnogi građani znaju o tome u općim uvjetima. Svaki čovjek intuitivno razumije, da moralnu štetu očituje. Građanskog zakonika Ruske Federacije daje jasnu definiciju tog pojma. Pokušajmo objasniti sam pojam, koliko može tražiti naknadu za štetu, a mi ćemo analizirati slučajeve iz sudske prakse. Članak izričito navodi, da građanin može zahtijevati naknadu štete, ako je on uzrokovao štetu moralno. To znači fizičkih ili moralnih jada. Fizičke patnje, koji potpada pod pojam moralni hazard (građanskog zakonika RF), dijeli se