na ruskom i primjer ponude

Građansko obrazovanje je uvedeno u obrazovni sustav, za razvoj i edukacija ideala ljudskih prava, demokracija i konstitucionalizam u školskim obrazovnim programima u U školama, obrazovanje u oblasti ljudskih prava su uvedene na razini srednje škole, i ima oblik građanskog obrazovanja u osnovnoj školi Osim toga, učenici uče o načelima demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, prava manjine i pluralizma u okviru nastavne. On je također provodi redovite procjene provedbe Konvencije o pravima djeteta u kontekstu svog nacionalnog savjetodavnog odbora za ljudska prava i širenje odredaba u sklopu predavanja o osnovama orijentaciju u školama i javne informacijske kampanje