Najboljih odvjetnika u području međunarodne arbitraže u Rusiji — najbolje odvjetnike

Međunarodna arbitraža je alternativni način rješavanja spora, koji se održava u privatnom obliku, za razliku od sudskih postupaka u sudovima, gdje je red obično je strogo regulirano zakonom. Arbitraža nije predmet obvezno nacionalnih normi procesnog prava i strane mogu da se dogovore o postupku koja je manje strog i odgovara njihovim potrebama, obično kratke i jednostavne i pružiti strankama široku diskreciju u vođenju postupka. Još jedna prednost arbitra suda je mogućnost odabira arbitara za rješavanje svojih sporova, što omogućuje ravnotežu interesa stranaka i osigurava nepristranost cijelog procesa. Postoji nekoliko arbitraža institucija, koji su poznati širom svijeta zbog svoje iznimne kvalitete