Obveze i ograničenja će stupiti na snagu nakon što pojedinac dobiva ruski Centar državljanstvo ROK

Svi građani Rusije četrnaest godina i stariji, koji žive u Rusiji moraju imati interni putovnicu (građanin zajedničke putovnice), žive izvan ruske federacije, mora biti»strano»putovnice (putovnica za međunarodna putovanja) to je strogo zabranjeno raditi bilo koji znak u putovnici, koje ne ispunjavaju uvjete propisane zakonom (kao znakovi čine putovnicu void) svi ruski državljani, kao i strani državljani, dužni su se prijaviti u mjestu njihova boravka ili boravka u Rusiji: Da biste mogli prijeći granicu ruske federacije i u inostranstvo, državljanin Rusije mora dobiti putovnicu (putovnica)koji se može izdati na rok od najviše deset godina građana Rusije pravo na slobodu kretanja i