Online kalkulator: kupnja prihoda od poreza u Rusiji

Sljedeći kalkulator će vam pomoći da se utvrdi točan iznos poreza na prihod prilikom prodaje svog stana: iznos poreza može se smanjiti na, ako je prodavatelj nekretninama u vlasništvu više od pet godina (ili tri godine promatranja). Ako vlasništva nad imovinom je manje od tog roka, prodavac može zaključiti oporezivog iznosa na eura. Ili kao alternativa porezni obveznik može smanjiti iznos oporezivog dohotka za iznos je provela na stjecanje imovine. Možete postati porezni rezident preko dana života u Rusiji, u roku od godinu dana