Parničnom postupku u Rusiji: neki aspekti zaštite ljudskih prava i pristup pravdi

Će se vratiti gospodin Fernando -Mol riječi:»kao pružamo profesionalne usluge u naše svakodnevne prakse mi smo tu da služi i promicanje ljudskih prava i vladavine prava»(međunarodnim pravnicima: onda, što mi ne ono što mi radimo. Međunarodne Vijesti, Veljača, Tome.), htjela bih dodati da li sudstvo je učinkovita u vaše sposobnosti ili ste jedno, ima ili nema vladavine prava u nadležnosti, morate u pomaganju ljudima u zaštiti ljudskih prava i pristup pravdi. I ako ste iskreno raditi, ljudi će se sve više i više svjesni o problemima s pravima i prava, i to bi moglo promijeniti situaciju. Svjedoci su javnosti o