Popis dokumenata potrebnih za carinjenje u Rusiji

Ovjerena kopija kupca statut i popis osnivača (akcionara registar) (ako je dostupno) ovjerena preslika kod javnog bilježnika za klijenta ulaz u Jedinstveni državni registar pravnih osoba (ili u državnom registru individualnih poduzetnika) ovjerenu kopiju potvrde o registraciji Kupca u svojstvu pravne osobe (ili individualni poduzetnik) u poreznom tijelu, s naznakom OIB, ORS i kodovi original bilance kupaca za posljednje izvještajno razdoblje, s ocjenom poreznog tijela o donošenju original potvrdu od banke o otvaranju bankovnog računa klijenta (u stranoj valuti i eurima), kao član inozemne gospodarske aktivnosti (vrijedi u roku od jednog mjeseca) kopija protokol sastanka sudionika (dioničara) kupca ili kopija