Porez na imovinu u Rusiji

Sljedeći članak je izvod iz porezne knjige, prva sveobuhvatna knjiga nudi sveobuhvatan pregled svih ruskih poreznih zakona i propisa. Porezne knjige daje uvid u ukupnom ruskom poreznog zakona, Porezni broj i njegova načela. On opisuje opći dio Poreznog zakona, i svaki pogled na dohodak i porezni tretman oporezivanja Kodeks II Dio, među njima su: porez na dobit, PDV, porez na DOHODAK, porez na imovinu, poslodavac socijalne doprinose. Knjiga obuhvaća i sada je tako važno slučaju prava i načela oporezivanja utvrđene u sudskim. Pravilnika o porezu na imovinu organizacije u poglavlju Porezni broj. Napomenuti da pravila koja se odnose na oporezivanje