Porezna revizija u Rusiji: Ured protiv terensku reviziju — računovođa Rusije

Porezna uprava može zahtijevati dodatne podatke, dokumente i objašnjenja u sljedećim slučajevima: zahtjeva od porezne uprave ne znači da porezni obveznici, bilo kakve pogreške ili nepravilnosti i davanje pisanih objašnjenja ili da se pojavi pred tzv provizije u poreznim vlastima događa dovoljno često. Terenske revizije potrebno mnogo više vremena nego provjere. Porez vlasti su također može zatražiti i dodatnu dokumentaciju prilikom obavljanja revizije na terenu. Oni također mogu razgovarati osoblja, provođenje protu-provjera i verifikacija radova. Gostujući inspekcija ne može, u pravilu, zauzimaju više od dva mjeseca. Međutim, ovaj rok može biti produžen do četiri mjeseca, a u iznimnim slučajevima i