Posebne presvlake za pravne osobe — ru-Centar

ako vlasti izvršno tijelo organizacije prenijeti na društvo za upravljanje, ovlaštene osobe društva za upravljanje nema pravo potpisati pismo o prijenosu domena, ako je domena se prenosi u ovom ovlaštene osobe (kao u koraku. Građanskog zakonika ruske federacije). ako je jedini osnivač je osoba koja koordinira funkcije jedini izvršni organ organizacije, kopija rješenja (protokol) nije potrebna. ako organizacija u lice jedinog dioničara, koji istovremeno funkcionira i kao jedini izvršni organ organizacije, kopija rješenja (protokol) nije potrebna. Pismo može biti potpisan lice, ne-voditelj organizacije. Ovlasti te osobe moraju biti potvrđena punomoći, po nalogu ili na neki drugi dokument. Ru-Centar ima pravo