Potpisivanje ugovora sa ruskom kompanijom

moraju se poštivati odredbe Građanskog zakonika za toga, kako bi bili važeći Ja sam zadovoljan suradnjom s njima, jer oni su predložili stručne pravne usluge za moje klijente zainteresirane u poslovanju u ovoj zemlji