Povrat PDV-a u Rusiji

Dodao je ruski porez može se smatrati svim fazama neto prihoda od poreza s mogućnošću poreznu prijavu. Sve zamah, koji su dobiveni prodajom robe i usluga u Rusiji, su ruske PDV-a. Slično kao u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj ili velikoj Britaniji, načelo odredišta također se primjenjuje i u Rusiji. Osnovni ulog je bio instaliran na dvadeset, počevši od, dok je smanjena stopa PDV-a na pojedine proizvode, kao što su hrana. Postoji nekoliko roba i usluga koje su oslobođene PDV-a na sve. Međunarodni usluge prijevoza, medicinskih usluga, kao i izvoz iz Rusije i Euroazijske carinske unije izuzeti od PDV-a. Deklaracija o PDV-u