Pravnu podršku u prometu nekretnina

Stručnjaci zavoda predstavljaju interese kupci, dobavljači, investitori, zajmoprimaca pri provedbi u Rusiji i inozemstvu, transakcije s nekretninama Odvjetnici su sudjelovali u pripremi svu potrebnu pravnu dokumentaciju za transakcije i obavljanje sigurnog naselja, kao i dokumenata za podnošenje u državnim tijelima za registraciju prava na nepokretnu imovinu Osoblje katedre ostvaruju punu potporu ponude, od pregovora i zaključenja prethodnog sporazuma o trgovini nagradu osnovne potvrdu o upisu prava na nekretninama. Pravnu podršku nekretnina, priprema poslovnih nekretnina kupoprodajni ugovor pravnu podršku ugovora rente uz uvjet neprekidnog održavanja provjera pravne čistoće transakcija na sekundarnom stambenom tržištu (kupnja i prodaja, mena, donacije): istraživanje dokumenata u