Radne sporove u Rusiji — YUS

U Rusiji, bilo neslaganja između zaposlenih i poslodavci obračunavaju se strogo u skladu s postupkom koji odredi Radne zakona ruske federacije. Treba napomenuti, da se sličan spor mogao biti klasificiran kao što je bilo kolektivnog radnog spora ili kao individualni radni spor. To se javlja kada postoji neslaganje između zaposlenika i poslodavaca u vezi uspostave ili promjene uvjeta rada (uključujući i plaće), promjene ili obavljanje Kolektivnog ugovora i ugovora, ili zbog odbijanja poslodavca uzeti u obzir mišljenje izborni predstavnik organa radnika pri donošenju lokalnih propisa. Kolektivni radni spor se rješava u nekoliko faza: u komisije, uključuje posrednika ili u radnom.