Rusija i Europski sud za ljudska prava

Ruska Federacija ratificirala Europsku konvenciju za ljudska prava u svibnju. Prva presuda protiv Rusije, došao u. Nepravilnosti utvrđene Europskim sudom, odnose na kršenja prava na život (čl.), prava na pravično suđenje (čl.), zabrana mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja (čl.), pravo na slobodu i osobnu sigurnost (Čl.), pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja (jušna), sloboda izražavanja (čl.), pravo na djelotvoran pravni lijek (čl.), kao i obvezu surađivati sa sudom (art.). Ukupno, tri stotine zahtjeva za kredit na trideset jedan listopada. godine Rusija ostaje zemlja, protiv kojih najveći broj zahtjeva se servira. godine Europski sud je prihvatio