Rusija promjene u poreznom zakonu

Građanin Grčke u Cipar — kontrolni popis Porezne olakšice na raspolaganju Svaka porezna može blokirati račun poreskog obveznika, ako se porezni obveznik ne pridržava zahtjeva o predstavljanju dokumenata, zahtjeva o davanju povratnih informacija i obavijesti o pozivu u Porezni ured. Od. siječnja godine rješenje o obustavi operacije na računima u banci i elektronske doznake usluga može biti prihvaćena u roku od tri godine. Postoje neke razlike između ponude, navedene u deklaraciji PDV-a podnosi porezni obveznik i ponude, navedene u deklaraciji o PDV-u, predstavio je nekim drugim obveznicima ili osoba odgovorna za podnošenje prijava PDV-a postoje neke razlike između ponude, navedene