Rusija — zaštita intelektualnog vlasništva — izvoz

U svakom inozemnom tržištu, kompanije moraju uzeti u obzir nekoliko općih smjernica za učinkovito upravljanje svoje intelektualno vlasništvo. Na pozadini tih načela, molimo posjetite naše članke o zaštiti intelektualnog vlasništva, kao i o korupciji. U, Rusija je ostala na poseban prioritet popis gledati, izvješće o zemljama koje su uključene u bitnih prava intelektualnog vlasništva (Ipr poremećaja). Nekoliko općih načela su neophodni za američke kompanije da učinkovito upravljati Pease u Rusiji. Drugo, prava intelektualnog vlasništva zaštićen na razne načine u Rusiji, nego u SAD-u. Treće, moraju biti prijavljeni u redu mora biti izvedena u skladu s ruskim zakonima Američke kompanije moraju