Ruska Arbitražna Udruga

U skladu sa zakonom sporove komercijalnog karaktera sa stranim licem, kao i komercijalnim sporovima, gdje je barem jedna od stranaka je ruska tvrtka sa stranim ulaganjima, mogu biti upućeni na međunarodni komercijalni arbitraži. Zakon ne definira željenu razinu stranih sudjelovanje u ruske tvrtke sa stranim ulaganjima za spor, da imaju pravo na međunarodni arbitražni. Vrijedno je napomenuti da su komercijalni sporovi koji proizlaze iz stečaj, Registracija, reorganizacija i likvidacija poduzeća, zaštita ugleda i, konačno, problem konkurencije se ne naselili u sporova. Postoji jasno razumijevanje u Rusiji, da je arbitraža predstavlja zaseban uređaj iz sustava državne sudovi, kao što slijedi iz