Ruski vlada ‘redizajn’ bank grupe»Otvaranje». Što to znači

Centralna Banka Rusije je najavio završetak procesa reorganizacije bank grupe»Otkriće»je jedan od najvećih financijskih institucija u zemlji, od kojih je na stotine milijardi rubalja na svoje račune. U bankarsku grupu»Otkriće»dolaze banka s istim imenom i banke Točka, Banka i druge organizacije. Sve ove ustanove će sadada, reorganizacija znači da banka ne može zadovoljiti sve zahtjeve regulatora, u cbr, bez novca, kada centralna banka vidi situaciju kao takva, ona ima dvije opcije: da povuče licencu banke (uništavajući banke), ili reorganizirati. Obično, regulatori reorganizacije velikih banaka, koje su značajne na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Banka postaje vlasništvo druge, snažnije banke ili više