Ruskih pravnih osoba u Rusiji

Ako dioničar odlučuje izaći iz ZAO, onda on to može učiniti kroz prodaju svojih dionica ili drugim dioničarima ili trećim osobama. Izdanja dionica moraju biti prijavljeni u Federalne komisije za vrijednosne papire (fsc certifikat). Dodatne početne troškove i rokove Statutom može biti predviđeno dividende, se distribuira nesrazmjerno od imovine članstvo