Ruskoj nekretnina prava — ruski-ruski odvjetnici online

Ulaganje u nekretnine je jedna od najsigurnijih i najučinkovitijih načina da ulažu novac Jedan ožujka godine, to je već nemoguće stvoriti pravo Gdje je to pravo postojalo na jednom ožujka, on će i dalje postojati. Vlasništvo nad zemljištem, kao i drugih imovinskih prava, navedene iznad mora biti registriran u državnom. Ta prava na zemlju stupaju na snagu tek nakon što su registrirane u Jedinstvenom državnom registru prava na nepokretnu imovinu (u daljnjem tekstu -«registar vlasništva»). Pravo vlasništva na kuću ili građevinsko zemljište, kao i ikakvih tereta kao prava vlasništva (na primjer, ugovor o najmu, zalog ili) potvrđuje dokaz o vlasništvu