sredstava iz ugovora o kreditu s nerezidentima — Rusija

Pravilo je uvedeno kako bi se spriječilo kapital odljev i gospodarstvenika spremiti svoje prihode na račune u ruskim bankama. Ruski tvrtka, pitanje krediti za nerezidente sada dužni osigurati sve vrste repatrijacije stranoj i ruske valute. se događa kada -druga strana vraća novac zarađen na kredit od ruske kompanije. Na primjer, ako je ruska tvrtka posuđuje novac, da se predstavnik strane tvrtke u Moskvi, ruski tvrtke će biti dužni osigurati povrat sredstava, odobrava nerezidentima. travnja godine, moraju zadovoljiti te uvjete. Ovi zahtjevi također se primjenjuju na sve kreditne ugovore, zaključio je ranije, ako ih bitne uvjete mijenjaju nakon. travnja godine Agenti