Stečaj fizičkih lica u Rusiji: stanje i perspektive

Cilj istraživanja-identificirati područja za poboljšanje institut stečaja fizičke osobe u Rusiji. U ovom istraživanju, metode promatranja, generalizacije, odbitka, komparativne i sustava analize su primijenjene. Kao rezultat toga, autori smatraju da je institut za stečaj (bankrot) dužnika u Rusiji mora biti savršena, uz uvažavanje sljedećih načela:) likvidaciju proizvodnje trebaju se primijeniti na dužnika u cilju ispunjenja novčanih obveza prema vjerovnicima, a ne za otpis dugova) konkurentnu proizvodnju svjesnih građana-dužnika treba biti pojednostavljen) mogućnost zloupotrebe u poslovanju u stečaj moraju biti isključeni. Cilj rada-procijeniti dostupne mogućnosti i trendovi u razvoju mehanizama za sanaciju i stečaj u Rusiji. Studija provedena od faza razvoja