Stjecanje i prestanak prava vlasništva. Razloga za prestanak zajedničke imovine

Imovine smatra se potpuni skup prava koji ima pravna osoba koja u okviru svoje imovine. U nekim teorijama ovaj pojam priznaje posjedovanje određenim pravima. Stjecanje i prestanak prava vlasništva obavlja se na temelju određenih zakonom. Takav proces, kao i stjecanje i prestanak prava vlasništva-to je ništa više nego pravni činjenica. Popis pravnih činjenica, sadržan je u članku osam Građanskog zakonika Rusije. Kao pravna činjenica, uključuje stjecanje prava vlasništva na stvari pogled s određenim ljudima, oni mogu djelovati kao volja lica se izražava u svojim akcijama i događajima koje ne zavise od volje ljudi. Stjecanje prava vlasništva može biti na dva