Stručne konzultacije advokati — neke značajke procesa stupanja u prava nasljeđivanja

To ni za koga nije tajna da je glavna vrijednost u masi nasljeđivanja nekretnina To treba napomenuti da su od prvog koraka energičan akciju nasljednici nije potrebna Dakle, kako bi stekli baštinu, morate prvo da ga prihvati. Pravni način da biste dobili svoju baštinu sastoji se od primjene na javni bilježnik na mjesto otvaranja nasljedstva u odgovarajućem obliku. Podnošenje zahtjeva mora obaviti u roku od šest mjeseci od dana otvaranja nasljedstva. Nakon šest mjeseci, morate podnijeti zahtjev sudu o vraćanju roka za prihvaćanje nasljedstva. Potvrdu o nasljeđivanju izdaje bilježnika, potvrđuje pravo nasljednika na nasljeđivanje imovine, ali će biti pravni vlasnik,