Sustav arbitraža sudova u Ruskoj Federaciji: sustav arbitraža sudova u Ruskoj Federaciji

Prvi nivo se sastoji od Savezne nagrade sudovi subjekata Ruske Federacije. Oni čine sudovi republike, rubovi, područja, gradova savezne vrijednosti, autonomna pokrajina i autonomnih regija. Oni vide stvari kao sudovi prvog stupnja. Ima prvostupanjski arbitražni sudovi. Drugi nivo čine žalbeni sudovi. U skladu sa Saveznim ustavnim zakonom br -STZ od.»O izmjenama i dopunama Savezni ustavni zakon O arbitražni sudovi u Ruskoj Federaciji», dvadeset takvih brodova moraju biti formirana do kraja. Arbitražni sud žalbeni sud u potpunosti razmotriti slučaj po tužbi na odluke, koji su u prvom stupnju, ali još nije stupio u ovršna. Treći sloj se sastoji od deset d.f.