U bankarskom sustavu Ruske Federacije

Bankarski sustav Ruske Federacije-to je skup međusobno povezanih elemenata, koji se sastoji od Centralne banke, kreditne institucije (potonji uključuju komercijalne banke i druge kreditne institucije i izračunate su institucije, koje bi mogle biti holding kompanije), kao i bankarski infrastrukturu i bankarske zakone. prosinca. godine, definira pojam bankarskog sustava na sljedeći način: bankarski sustav Ruske Federacije uključuje Banka Rusije, kreditne institucije, kao i podružnice i predstavništva stranih banaka. Ruski bankarski sustav ima dvije razine komunalne zgrada. Prvi nivo je predstavljen od strane Središnje banke Ruske Federacije. Druga razina uključuje banke i ne banke, financijske institucije, kao i podružnice i predstavništva stranih