Udruga pravnika u Rusiji

Sve-ruskog javne organizacije»Udruženje pravnika u Rusiji»je osnovana na članstvu, dobrovoljno, samoregulacija, nevladinim udruga osnovana na inicijativu građana, koje povezuju zajednički interesi za postizanje zajedničkih ciljeva te je najveći javni udruga ujedinjuje pravnika-praktičara, akademika, državnih i javnih ličnosti