Udruga pravnika u Rusiji — nacionalne i lokalne Udruge Pravnika u Rusiji

Uspostavljanje i razvoj odnosa između pravne struke u velikoj Britaniji i Istočne Europe-među zadatke Udruge