Ugovor O Najmu — Rusija — Ruski Zakon

Iznajmljivanje nekretnine u Rusiji je dostupna svima pod uvjetom da oni ispunjavaju zahtjeve ugovora o zakupu i sposobni platiti za najam (Napomena: u govornom hrvatskom jeziku, iznajmljivanje često se odnosi na iznajmljivanje i cijenu najma.) Ako je najam preko agencija, potencijalni najmoprimac će tražiti da pokažu svoju sposobnost da u potpunosti platiti. Gdje se nekretnina iznajmljuje se izravno od stanodavca, mogu biti neformalni razgovor o zaposlenosti budućih stanara, plaće i potrebne trajanja najma. Stanodavac može također o trajanju planiranog odmora kupca u Rusiji, njihove vjere, djece i privatnom životu. To je obično, kako bi se osiguralo da najmoprimac ne će