Uloga poreza na dohodak u stvaranju prihoda lokalnih proračuna u Rusiji

Ne dobivaju nikakve informacije web stranice bilo kojim uslugama bez službenog odobrenja DOO Izdavačka kuća financija i kredita. Problemi financijskog bi se osiguralo da aktivnosti općine u današnjem ekonomskom okruženju je od najveće važnosti. Dokazano uglavnom vrijednost poreza za lokalne proračune. Povećanje udjela poreza, definirani na trajnoj osnovi za budžetima općine Proračunskim zakona Ruske Federacije dokazano. porezi porez na dohodak fizičkih lica, lokalni proračun, prihodi su proračuna općine, onda je efektivna kamatna stopa oporezivanja prihoda