zahtjev za objašnjenje — hrvatski prijevod — ruski pravnici

u izvještaju direktora izvođača o međunarodnoj suradnji u borbi protiv transnacionalni organizirani kriminal i korupciju (e. petnaest) bez štete za rad Konferenciji država stranaka Konvencije Ujedinjenih Naroda protiv korupcije u okviru mehanizma pregled. (E ŽBICE. dovela primjeri poboljšanja u skladu s i usklađivanje politike pomoću koje na mjestima za brojanje fizičke imovine i čišćenje baze podataka imovine. Stranke u skladu s člankom, stavak, ili je predložio poseban sastanak država stranaka bit će sazvana u skladu sa stavkom članak. dva osam pet za to pregleda peti Odbor Tajništvo je objasnio da se program rada na dvogodišnji period — godina mogu očekivati