Zakon o radu u Rusiji

priznaje međunarodnih ugovora, koji se mogu primijeniti za određenim uvjetima ugovora o radu stranih radnika. Ovi ugovori se odnose na koje se tiču poreza, plaća stranim radnicima, međunarodnih arbitraža pravila i čak do priznanja stranih sudskih odluka. jasno je rekao da je sporazum će biti zaključen u pisanom obliku i pojedinačno sa svakim radnikom. Osim toga, u skladu s člankom, ako je takva promjena će se pojaviti, u vezi ugovora o radu, oni će biti u pisanom obliku, a također. će sadržavati podatke kao što su raspored rada, koji je u Rusiji je na osam sati dnevno, četrdeset sati tjedno