Zakon Rusiji — zakonodavstvo ruske federacije

Primarna i temeljna prikaz zakona u Ruskoj Federaciji je Ustav Ruske Federacije. Usvojena na republikanskoj referendumu dvanaest prosinca godine sa. pet glasova, Ustav je stupio na snagu na dan objave dvadeset i pet prosinca iste godine. U njoj se utvrđuje osnove državne vlasti, kao i vladavina zakona, ideološkom neutralnost države, političkog pluralizma, konkurentske izbora i podjele vlasti, garantuje osnovna ljudska prava, ruski narod. Ustav postavlja sustav koji pokriva jaka izvršna vlast i podzakonskih predsjedniku. Od njegova donošenja na referendumu. godine Ustava RF je vrhovni zakon zemlje. Članak petnaest Ustava kaže da ona»ima najvišu pravnu snagu i direktne akcije, a primjenjuje