Udruga pravnika u Rusiji

nevladinim udruga osnovana na inicijativu građana

Sve-ruskog javne organizacije"Udruženje pravnika u Rusiji"je osnovana na članstvukoje povezuju zajednički interesi za postizanje zajedničkih ciljeva te je najveći javni udruga ujedinjuje pravnika-praktičara. državnih i javnih ličnosti.